Privacy policy

Het Feestje op de Maas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Feestje op de Maas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Feestje op de Maas verstrekt. Het Feestje op de Maas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Het Feestje op de Maas gegevens nodig heeft

Het Feestje op de Maas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Feestje op de Maas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Het Feestje op de Maas gegevens bewaart

Het Feestje op de Maas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Het Feestje op de Maas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Het Feestje op de Maas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Feestje op de Maas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Het Feestje op de Maas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Het Feestje op de Maas bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Het Feestje op de Maas te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Feestje op de Maas heeft hier geen invloed op. Het Feestje op de Maas heeft Google geen toestemming gegeven om via Het Feestje op de Maas verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@feestjeopdemaas.nl. Het Feestje op de Maas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Het Feestje op de Maas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Oude Tramstation maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Feestje op de Maas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Feestje op de Maas op via info@feestjeopdemaas.nl. www.feestjeopdemaas.nl is een website van Het Feestje op de Maas. Het Feestje op de Maas is als volgt te bereiken:

Postadres: Grotestraat 217,5151 BL Drunen
Vestigingsadres: Grotestraat 217,5151 BL Drunen
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK:
Telefoon: 0416 380 278
E-mailadres: info@feestjeopdemaas.nl

Volg ons ook op social media